Zápis do 1. ročníku

i

se bude konat v pondělí 8. února 2010 od 14 do 16 hodin v budově ZŠ Okna.

Rodiče přinesou rodný list dítěte a své občanské průkazy.

Motto :Malotřídní základní škola jako místo, kde se děti přirozenou cestou naučí pomáhat mladším a slabším spolužákům, respektu, toleranci, samostatnosti. Jako místo, kde si děti v přirozeném prostředí osvojí praktické dovednosti potřebné k životu. Malotřídní základní škola jako komunitní centrum obce.
Dame Trillium Parka
Dame Victoria Parka
Školní vzdělávací programy jsou zaměřeny na výuku anglického jazyka a výchovu k ekologii.