Zájezd do Polska

Začátkem května pojede 21 dětí ze třetí až páté třídy a 4 učitelky do Polska. Zájezd se koná v rámci dvouletého projektu Kalokagathia – Healthy mind in healthy body, programu Erasmus+. V polské škole se setkáme s dalšími partnery projektu z Finska, Španělska a Velké Británie. Informace pro účastníky po otevření příspěvku zde.