Zájezd do Oxfordu

Londýn 2014 100V rámci Výzvy 56, programu MŠMT – OPVK, vyjede deset žáků čtvrtého a pátého ročníku na týdenní zájezd do Oxfordu ve Velké Británii. Zájezd je zaměřen na výuku anglického jazyka a poznání reálií. Koná se v termínu 26.10 – 1.11.

Více informací (po otevření příspěvku): Pokyny pro účastníky_11235V_ZŠ Okna
4615 – Univerzitní Oxford s výukou