Zahradní slavnost

Na závěr školního roku se jako vždy konala zahradní slavnost. Začala už vlastně pasování prvňáčků na čtenáře. Viděli jsme vystoupení tradiční i lesní školky. Školáci zatančili na Smetanovu Vltavu. Nechybělo rozloučení s předškoláky, páťáky, dražba. Nový byl letos bazárek.