Zahradní slavnost

Na Zahradní slavnosti jsme se rozloučili s páťáky, ošerpovali předškoláky, pasovali prvňáky na čtenáře. Kromě toho nám pan Dědek zahrál na didgeridoo, děti z mateřské školky zazpívaly a zatančily, školáci zahráli divadlo S čerty nejsou žerty.