Zahradní slavnost – 15. červen 2012

imagesCA209MKFV pátek 15. června od 16 hodin se bude konat tradiční Zahradní slavnost. Na slavnosti nás bude čekat hudební a dramatické vystoupení dětí z mateřské školy, šerpování předškoláků, divadelní představení  dětí ze základní školy, pasování čtenářů, dražba  a prodejní výstava výtvarných prací, loučení s žáky 5. ročníku, občerstvení.  A možná i překvapení…Zahradní slavnosti se budou účastnit zástupci zřizovatele pan starosta S. Havlín a pan místostarosta  L. Hroch, pozvaní hosté, rodiče, zaměstnanci školy a  školky. Zveme širokou veřejnost.