První pomoc se záchranářem

Školu navštívil záchranář Michal, aby děti seznámil se základy první pomoci.