Záchranář Michal

Michal záchranář nás opět přijel poučit, jak poskytovat první pomoc a jak se chovat v krizových situacích.