Začátek školního roku

Školní rok byl zahájen tradičně na zahradě. Přivítat prvňáčky a nové žáky přišla také paní starostka. Rádi jsme se opět shledali. Děti z první třídy se pak se svojí paní učitelkou a asistentkou seznámily více ve venkovní učebně. Odpoledne se konalo slavnostní otevření nové budovy školy přetvořené z bývalé hospody. Školu přijela podpořit náměstkyně ministra školství. Druhý den na zahradě proběhly i třídní schůzky.