Za jeden provaz !

IMG_9022Za jeden provaz  je název programu, který je zaměřen na klima třídy, pravidla chování a mezilidské vztahy. Lektoři Lubomír Jiřiště a Milan Lopour nás tímto tématem provedou ve dnech 10. a 11. října, 22. a 23. října. Žáci celé školy budou rozděleni do dvou skupin a práci se budou věnovat celé dopoledne. Program je hrazen z „Šablon II“, OP VVV.