Výsledky zápisu do MŠ

Dne 30.4. 2013 proběhl zápis do MŠ Okna.

K tomuto dni bylo podáno 18 žádostí, čtyři žádosti jsou s požadavkem docházky až od školního roku 2014/2015.

Pro školní rok 2013/2014 do MŠ může být přijato od 1. 9 . 2013  deset dětí.

Žádosti byly posouzeny a vyhodnoceny dle  Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (viz Dokumenty).

Výsledky hodnocení (přijatí žáci tučně)

Jméno, příjmení Počet získaných bodů
1. Robin Myslivec 9 bodů
2. Albert Jareš 8 bodů
3. Karel Holan 7 bodů
4. Markéta Králová 7 bodů
5. Marek Fousek 7 bodů
6. Jolana Valerie Fridrichová 7 bodů
7. Valentýna Nýčová 7 bodů
8. Dominik Max Weber 6 bodů
9. Kristýna Dvořáková 4 body
10. Markéta Gottsteinová 3 body
11. Anna Peterová 2 body
12. Ema Jankotová 2 body
13. Mikuláš Hradil 2 body
14. Natálie Kočišová 2 body

Protože není možné vyhovět všem žadatelům o předškolní vzdělávání v MŠ Okna – uvádíme termíny zápisů v blízkém okolí, které se budou konat v květnu:

MŠ Pražská, MŠ Libušina – Doksy – ve dnech 13. května až 17. května.

V Oknech dne 2. 5. 2013 za MŠ Okna

Bc. Iveta Steimarová

www.pass4suresale.com
1Z0-053