Výročí Sametové revoluce

Třicáté výročí jsme oslavili mnoha událostmi: besedou s aktivní účastnicí Sametové revoluce Mudr. Šepsovou, shlédnutím dokumentu, natočením dokumentu s pamětníky, návštěvou filmu Fany a pes, fotosoutěží.