Výlet do Mladé Boleslavi

Vyrazili jsme do Mladé Boleslavi na Divadelní festival pana Pipa. Starší děti zhlédly Labyrint světa a ráj srdce podle J.A. Komenského, mladší děti dvě pohádky. Dále jsme navštívili historické muzeum Templ a naučný program o pravěku. Děti si vyzkoušely prehistorický způsob mletí obilí, výrobu amuletu a ražbu mincí.