Výlet 2. stupně do Prahy

V novém roce se už výlet do Prahy podařil (ten plánovaný předvánoční musel být zrušen kvůli koronaviru). Dopoledne jsme navštívili představení v Divadle v Dlouhé Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy. Potom jsme se vydali na prohlídku Prahy. S průvodcem jsme prošli Karlův most a zvonici u kostela svatého Mikuláše. Navštívili byty věžníků, ochoz i pozorovatelnu StB.