Vítejte ve školce, adaptace v MŠ

V naší školičce jsme se snažili o citlivé začlenění nových dětí do kolektivu. Děti postupně zvládaly odloučení od rodičů, zapojovaly se do dění a aktivit, programu a výletů školky. Seznámili jsme se s novým prostředím, personálem a kamarády. Určovali jsme a poznávali své značky, které nás provází celou školičkou. Hravou formou a demonstračními obrázky jsme si připomněli pravidla bezpečnosti a chování v MŠ. Hry a aktivity byly připraveny, jak v řízené, tak i ve volné formě v prostorách MŠ i na zahradě a v přilehlém lesíku, kde si děti mohly rozvíjet svou představivost a fantazii, spolupráci ve dvojicích či skupině, postoje a role, vzájemnou dopomoc, jemnou motoriku, koordinaci těla aj.

Děti při příchodu byly obdarovány Pamětním listem a drobným dárkem na uvítanou. Bubliny létaly vzduchem :)