Vítání Velikonoc

Hody, hody, doprovody…

Dne 4. dubna ( v 10hod.) navštívíme místní chovatelku hospodářských zvířat paní Zemanovou.

Den otevřených dveří v naší školce proběhne dne 11. dubna od 13hod. – 16.hod.

Tradiční Canisterapie (pejsi Fidorka a Borůvka) společná akce s LŠ se uskuteční 20. dubna v 8:30 na zahradě nebo podle počasí v pobytové místnosti na OÚ.

Den Země oslavíme 21. dubna úklidem kolem nádrže a pozorování žabiček.

Dne 28. dubna proběhne rej a pálení Čarodějnic.