Velikonoční jarmark, dílny, pěvecká soutěž

imagesI V úterý 15. dubna budou ve škole probíhat tradiční Veliknonoční tvůrčí dílny. Zaměstnanci školy,C_TFIN52_64
rodiče a další zájemci mohou s dětmi celé dopoledne tvořit podle svého nápadu. Ve středu 16. dubna od 10 hodin proběhne ve škole za účasti zástupců školky školní kolo pěvecké soutěže. Vybraní zpěváčci pojedou školu reprezentovat na pěveckou soutěž málotřídních škol Superstar do Horní Libchavy.

Velikonoční jarmark se bude konat ve středu 16. dubna od 16 hodin před školou. Účastníci jarmarku si budou moci zakoupit výrobky dětí, potěšit se pěveckým vystoupením, popovídat si,070-462
občerstvit se…………………………………………