Velikonoce

Na Velikonoce jsme připravili Velikonoční jarmark. Děti uvítaly návštěvníky zpěvem, a pak už si mohli rodiče zakoupit výrobky, které děti vyrobily ve velikonočních dílnách.