Vánoční nadílka v lese i v lesní školce

Na Vánoce jsme mysleli i na zvířátka a proto jsme jim v lese ozdobili stromeček mrkví a jablky. I do krmelce jsme přinesli dobrůtky v podobě kaštanů a žaludů. Potom na nás čekal slavnostní oběd ve školce a čekání na Ježíška. Nakonec zazvonil zvoneček a i děti se dočkaly bohaté nadílky pod školkovým stromečkem.