Vánoce 2014

Se zpožděním přinášíme fotografie z příprav a průběhu oslav Vánoc. Proběhly všechny tradiční akce: dílny, trhy, zpívání seniorům, besídka, Betlém.