Vánoce

Prošli jsme adventem od ranního zpívání koled, přes vánoční dílny, zpívání seniorům, vánoční trhy, vánoční besídku s nadílkou. Naše školní Vánoce vyvrcholily koncertem v kostele.