Třídní výlet – šesťáci

Na závěr školního roku vyrazily všechny třídy na třídní výlety. Šesťáci jeli vlakem na zříceninu hradu Zvířetice.