Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají v pondělí 26. listopadu od 16 hodin.

V úvodní části budou rodiče seznámeni s lyžařským pobytem, se změnou v odběru svačin, s akcemi v prosinci, s výsledky školní inspekce, s novým školním řádem. Bude následovat konzultační část, ve které se rodiče dozvědí o prospěchu svých dětí.