Třídní schůzka

V pondělí 19. 4. od 16 hodin se budou konat ve škole třídní schůzky.

Program : prospěch a chování žáků, integrace žáků, projekt Comenius a výjezd do Turecka, červnový pobyt v Krkonoších, projekt Ekoškola a školní zahrada, projekt Naše škola, květnové a červnové akce.