Sloupský Tyjátr

Divadlo se vrátilo do lesního divadla ve Sloupu. Divadelní přehlídky malotřídních škol se zúčastnily i naše děti se hrou o putování kapky vody.