Sloupský tyjátr

Další ročník Sloupského tyjátru proběhl opět ve skalním divadle ve Sloupu. Zúčastnilo se ho třináct škol s divadelním nebo tanečním vystoupením. My jsme předvedli muzikál Noc na Karlštejně a vzdali tím hold Karlu IV. Účinkovali všichni žáci školy a jeden tanec nacvičil učitelský sbor.