Schůzka pro rodiče v mateřské škole

Ve středu 27. dubna od 16 hodin se bude konat schůzka pro rodiče dětí z mateřské školy. Na schůzce budou rodiče seznámeni s plánem akcí do konce školního roku, personálními změnami a vizí, která se týká rekonstrukce  mateřské školy.  Schůzky se bude účastnit pan starosta Stanislav Havlín, ředitelka zařízení Iveta Myšková, učitelky Iveta Formánková a Pavla Štěrbová. Zveme a těšíme se na bohatou účast.