Recitační soutěž

Koncem března se konala tradiční recitační soutěž. Děti byly rozdělené do tří věkových kategorii, soutěžila i školka. Výkony malých recitátorů posuzovala porota složená z rodičů a zaměstnanců školy. Všechny děti si vyzkoušely vystoupit před publikem.