Recitační soutěž

Školní kolo recitační soutěže probíhalo v pobytové místnosti. Zúčastnily se ho děti ze školy i obou školek. Z nich pak porota složená z rodičů a přátel školy vybrala zástupce tří kategorií (MŠ + první třída, druhá + třetí třída, čtvrtá + pátá třída), kteří postoupili na recitační soutěž malotřídních škol v Prysku. V Prysku jsme získali třetí místo ve druhé kategorii.