Recitační soutěž

Ve středu 27. února od 10 hodin se koná školní kolo recitační soutěže. Srdečně zveme rodiče a přátele školy do poroty.SK0-003

Děti budou soutěžit ve třech kategoriích:
I. kategorie – MŠ a 1. ročník ZŠ
II. kategorie – 2. a 3. ročník ZŠ
III. kategorie – 4. a 5. ročník ZŠ

Na školní kolo navazuje oblastní kolo, kde budou přítomny málotřídní školy z našeho okresu. Do oblastního kola postoupí z každé kategorie dva nejlepší. Oblastní kolo se koná 12. března v Horním Prysku.98-367