Ekoškola

18.11. 2010 Na počátku školního roku 2010/2011 jsme dokončili analýzu školy. Věnovali jsme se energii, vodě, odpadům a prostředí školy. Nyní nás čeká vyhodnocení analýzy a vytvoření planů činností.
Vypracovali: Floriánová Kristýna a Nikola Rejzková

7.5. 2010 jsme si zvolili ekotým. Zájem byl veliký. Přihlásila se více než polovina žáků naší školy. Každý řekl, proč chce být členem ekotýmu. Nakonec jsme zvolili 14 členů ekotýmu, protože my, žáci 5. ročníku – členové ekotýmu, pomůžeme a poradíme mladším kamarádům, než odejdeme po prázdninách do školy v Doksech.
13.5. 2010 jsme provedli analýzu Prostředí školy a 19.5. 2010 analýzu na téma Odpady. Zbývají nám ještě dvě analýzy – Energie a Voda.
Do konce školního roku bychom je chtěli provést a v září nového školního roku vytvořit plán čiností.
Autorka: Kristýna Floriánová, žákyně 5. ročníku

thumbs_p1011127thumbs_p1011128thumbs_p1011129

Ve středu 14. 4. 2010 jsme měli v naší škole návštěvu z Divizny – střediska ekologické výchovy Libereckého kraje. Přijela za námi Martina Horáková se svou kolegyní Mirkou. Seznámily nás s programem Ekoškola, protože jsme se do něho přihlásili. Řekly nám, co nás čeká, jakými tématy se budeme zabývat. Dobrých informací a rad jsme získali spousty, tak se s chutí pustíme do realizace programu EKOŠKOLA.
Autorka: Kristýna Floriánová, žákyně 5. ročníku

obrázky z návštěvy najdete ve fotogalerii


Ekoškola  (Eco-Schools)

je program mezinárodní organizace FEE – Foundation for Environmental Education.

Přihlášku do programu Ekoškola naše škola  podala v listopadu 2009.
Pokud splníme stanovená kritéria, získáme prestižní ocenění Ekoškola, mezinárodně platný certifikát, logo a vlajku. Udělený titul je potom potřeba v průběhu dalších let obnovovat.

Ekoškola vede k propojení enviromentální výchovy ve škole s konkrétními praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu prostředí. Je to mezinárodní program, ve kterém nápady dětí mají stejnou váhu jako dospělých. Děti spolupracují s dospělými při plánování a realizaci opatření, která vedou k úsporám energie a vody. Společně předcházejí vzniku odpadů a třídí jej, pečují o školu i její okolí. Ekoškola je určena pro celou školu a rozvíjí spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.

Program Ekoškola má jednotnou metodiku 7 kroků, podle které se řídí školy ve všech zapojených zemích a to je :

1. Založení pracovního týmu Ekoškoly

2. Analýza ekologického stavu školy,

3. Plán činností

4. Monitorování a vyhodnocování,

5. Enviromentální výchova ve výuce,

6. Informování a spolupráce,

7. Ekokodex

V průběhu realizace Ekoškoly se budeme zabývat těmito tématy: odpady, energie, voda,  prostředí školy.