Projekt JOB Erasmus+

Druhý nový projekt programu Erasmus+, který pracovně nazýváme JOB a zkráceně Let us know ourselves se věnuje poznání sama sebe a přípravě na budoucí povolání. V jeho rámci šestá a sedmá třída navštívila Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově. Po krátké prohlídce budov si všichni vyzkoušeli práci v malých dílnách. Největší radost měli, když si své skleněné výrobky upravené pískováním či broušením mohli odnést domů.