Prohlídka kostela

Průvodcem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Oknech nám byl pan farář Kamil Škoda. Děti se dozvěděly něco o uspořádání kostela, o liturgii. Prohlédly si varhany. Pro příští návštěvu kostela v prosinci mají slíbenou prohlídku zvonu.