Předvánoční výlet 4. a 5. třídy do Prahy

Děti ze čtvrté a páté třídy se vydaly na dlouho připravovaný výlet do Prahy. Ve škole jsme četli pověsti o Praze, plnili pracovní listy, kreslili mapy. Paní učitelky věřily, že si děti nebudou už plést Karlův most s Královým, Staroměstský orloj se Staročeským…Test, který děti po příjezdu z výletu dostaly, splnil očekávání – vědomosti se dostavily. Do výběru tří TOP zážitků se dostal Orloj, návštěva divadla a lego stavba na vlakovém nádraží (hned v závěsu byl trdelník a cesta vlakem). Děj vánočního příběhu A osel na něj funěl (Divadlo ABC) čtvrťáci a páťáci po návratu do školy převyprávěli a sepsali. Cestu vlakem jsme zvládli dobře, a dokonce se i našel ztracený mobil.