Předškolní příprava a čtenářské dílny

Od pondělí 6.března budou předškolní děti v dopoledních hodinách pravidelně docházet do školy.
Hravou formou se začnou seznamovat se základy čtení, psaní a matematiky. Seznámí se také s
prostředím školy, pravidly a zaměstnanci. Vyučování „nanečisto“ povede Iveta Myšková. I v
březnu se bude konat, pod vedením Pavlíny Lomičové, čtenářská dílna pro děti z obou školek.