Pedagogové

Personální obsazení ve školním roce 2021 / 2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 • Mgr. Iveta Myšková (ředitelka školy a třídní učitelka 3. ročníku)

Dětství jsem prožila v kraji pod Kunětickou horou. Po absolvování Střední pedagogické školy v Litomyšli jsem se provdala do Českého ráje. Na sklonku mateřské dovolené se mi naskytla příležitost nastoupit jako učitelka do základní školy v Brništi. Zde jsem působila pět let a nasbírala cenné zkušenosti od kolegyň i při studiu Pedagogické fakulty v Ústí na Labem. Poté jsem dostala možnost jít bydlet a pracovat do základní školy v Oknech. Práce s dětmi mi přináší radost, má pro mne smysl a je mým splněným snem. Ve volném čase ráda čtu, chodím po horách a lesem, poznávám nové kraje a lidi, a jsem ráda se svou rodinou.

 

 • Mgr. Veronika Žáková (zástupkyně ředitele, třídní učitelka 6. ročníku, učitelka angličtiny, koordinátorka projektů Erasmus+ a IT koordinátorka)

zaměstnanci 036Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obory výtvarná výchova a angličtina, absolvovala jsem trimestr na University of Lancashire v Prestonu, Velká Británie a tři semestry grafiky na École Supérieure d´Art Visuel v Ženevě, Švýcarsko. Během práce na škole jsem si postupně doplňovala vzdělání, absolvovala jsem dvouleté studium Koordinátor ICT na Technické univerzitě v Liberci. Obě studované oblasti – angličtina a umění – jsou moje velké lásky a věnuji se jim i mimo školu.
K učení na škole v Oknech jsem se dostala vlastně náhodou. Začínala jsem jedním dnem v týdnu. Tak se mi tu zalíbilo, že jsem se rozhodla zůstat, i když musím poměrně daleko dojíždět. Velice si cením místního klidného a tvůrčího prostředí.

 • Mgr. Jana Hanusová (třídní učitelka v 1. ročníku)

Po studiu na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem jsem pár let pracovala na základní škole ve Frýdlantském výběžku, kde jsem vyučovala v 1. až 9. ročníku výtvarnou výchovu a informatiku. Pak jsem se na delší čas posadila k počítači, sázela tiskoviny a dělala korektury pro korporát. Ale táhlo mne to k zpátky k práci, která dává větší smysl. 

Zásadní zlom nastal se stěhováním z Prahy na Kokořínsko. Před rokem jsme objevili školu v Oknech a naše směřování dostalo jasnější obrysy. Syna jsme hned při první návštěvě zapsali do první třídy a mé úvahy o návratu do školství zpečetila paní ředitelka, jež mi později nabídla místo třídní učitelky v 1. třídě. A aby to nebylo dcerce líto, nastoupila zároveň do zdejší lesní školky. 

Učitelství, zejména na 1. stupni, vnímám jako poslání, kde se může posílit či zrodit chuť objevovat a dál se vzdělávat. Věřím, že tuto chuť podpořím i prohloubím a společně s dětmi se budeme radovat z nových poznání a společných zážitků.

Kromě změn a výzev je mým koníčkem i výtvarné umění, design a tanec.

 • Lucie Ďuriančiková (třídní učitelka 2. ročníku)

Jsem studentkou na Technické univerzitě v Liberci. Absolvovala jsem letní školu Hejného metody pro 1. – 3. ročník. Také letní školy činnostního učení matematiky v 1. a 2. ročníku a činnostní učení českého jazyka v 1. ročníku, na kterých jsem načerpala spoustu informací i inspirace.

Vyrůstala jsem ve městě Bělá pod Bezdězem. Ráda fotím, chodím do přírody a trávím čas se svým pětiletým bráškou. Školu Okna jsem objevila při svém studiu na střední škole. Začala jsem navštěvovat lesní mateřskou školu jako praktikantka. Poté jsem nastoupila do první třídy v roli asistentky pedagoga. Moje působení pokračovalo v tradiční mateřské škole na pozici učitelky. Nyní jsem třídní učitelka druháčků. Přála bych si, aby děti učení bavilo a měly radost ze svých pokroků.

 • Mgr. Dita Klimešová (třídní učitelka 4. ročníku a učitelka hudebních výchovy)

Se svojí rodinou žiji na malé vesnici jménem Žďár. Odmalička jsem chodila po bytě s dlouhým ukazovátkem v ruce a hrála si tak na paní učitelku :). Touha učit mě neopustila a nakonec jsem vystudovala střední pedagogickou školu v Nové Pace a pedagogickou fakultu v Liberci, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Přijala jsem nabídku učit na „malé rodinné“ škole v Oknech a za tuto příležitost jsem vděčná. Svůj volný čas trávím především se svou rodinou.

 

 • Mgr. Milan Bárta (třídní učitel 7. ročníku, učitel prvouky, přírodopisu, fyziky a chemie, metodik prevence)

Pocházím ze Staré Boleslavi. Učitelem jsem chtěl být od dvanácti let. Už v šestnácti jsem vedl kroužek mladých myslivců a ochránců přírody. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor biologie a chemie. Pracoval jsem v domě dětí, tři roky učil na sídlištní základní škole a dvacet dva let na gymnáziu.

Když nazrál čas, přemýšlel jsem, jestli si nedat pauzu a nezkusit se živit psaním, ale pak jsem navštívil základní školu v Oknech. Nadchla mě budova i atmosféra mezi lidmi. Rozhodl jsem se prakticky okamžitě. Mým největším koníčkem je psaní – přispívám do časopisů tipy na výlety, rozhovory nebo reportážemi, napsal jsem několik knížek pro děti i dospělé. Věnuji se cestování, pokusům a pátrání po předcích.

 • Petr Procházka (třídní učitel 5. ročníku, učitel zeměpisu a matematiky na 2. stupni)

Jsem rodilý Pražák, ale s mojí rodinou jsme se rozhodli, že naše místo je jinde, mimo velké město. Tak došlo k přesunu na Kokořínsko. Při hledání školy a školky pro naše malé děti jsme natrefili na Okna a nebylo co řešit. A jelikož jsem se po čtyřiceti letech svého života rozhodl zkusit VŠ, dohodli jsem se s paní ředitelkou na mém angažmá. Stal se ze mě venkovský učitel matematiky a zeměpisu na 2. stupni.

Mojí předešlou školou byl, a stále je, hlavně život. Z tradičního školství mi toho moc nezůstalo, krom dobrých lidí co jsem za tu dobu potkal. Strávil jsem tři roky ve Francii, která mi mimo jazyka dala i odstup a nadhled, který bych doma těžko hledal. Další velkou školou teď procházím při soužití s partnerkou a výchově našich dětí. Mým celoživotním cílem je nespadnout do rutiny a všednosti… prostě punk forever.

 • Mgr. Pavlína Lomičová (třídní učitelka 8. ročníku, učitelka výchovy ke zdraví, výchovy k občanství a čtenářských dílen, koordinátorka environmentální výchovy)

Po ukončení studia na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem jsem nejdříve pracovala v ZŠ a MŠ Klíč v České Lípě. Už tehdy jsem si uvědomovala, že mě nejvíce těší oblast environmentální výchovy a výuka českého jazyka.

V roce 2005 jsem nastoupila na Střední odbornou školu v České Lípě, kde jsem zpočátku učila především studenty oboru Ekologie a životní prostředí. Jak čas ubíhal, zájem o tento obor upadal. Po deseti letech působení na této škole jsem zatoužila po změně. Už jsem nechtěla bojovat s nezájmem svých žáků. Potřebovala jsem najít cestu k dětským úsměvům a radosti ze života. Chtěla jsem městský hluk a prach nahradit svěží vůní přírody. Můj sen byl splněn. Našla jsem Základní a Mateřskou školu v Oknech. Po čtyřech letech strávených s předškolními dětmi v lesní třídě ZŠ a MŠ Okna jsem se vrátila ke svému původnímu povolání učitelky 2. stupně ZŠ. Letos mě čeká třídnictví v 8. třídě i výuka šesťáků a sedmáků v nově vzniklých prostorách 2. stupně naší školy. Ve škole mám také velkolepou možnost věnovat se rozvoji čtenářství a environmentální výchově.

Kromě práce, již považuji za svůj koníček, trávím svůj čas především s rodinou, kde mi přináší nové podněty a životní inspiraci hlavně dvouletý vnuk Jonathan.

 • Bc. Jan Frundl (učitel vlastivědy, dějepisu, informatiky a pracovních činností, asistent pedagoga v 7. ročníku)

Jsem stavební historik, který se v posledních dvanácti letech věnoval ochraně kulturního dědictví a budování rodinné farmy. Po nezralé úvaze jsem se rozhodl vyměnit péči o dílo předků za možnost inspirovat další generaci ve škole, kterou navštěvují naše děti. Rád čtu, pěstuji rostliny, chovám hospodářská zvířata a mám obecně rád rukodělné práce.

 

 

 

 

 • Blanka Marčalová (učitelka německého jazyka)

Na střední škole Praxis v České Lípě, kde jsem studovala obor vychovatelství, jsem se zamilovala do německého jazyka, který se stal nejen mým koníčkem, ale i pracovním nástrojem. Postupně jsem složila různé zkoušky jako certifikát ZDAF a základní a všeobecnou státní zkoušku z němčiny. Vyučovala jsem ji v různých firmách a institucích, několik let také na Akademii J. A. Komenského. Mezitím jsem si odběhla odučit nějaký ten rok i ve škole. Pustila jsem se do dálkového studia na FERNUNI Hagen, kde jsem absolvovala čtyři semestry a řekla jsem si, že tudy moje cesta nevede. Vrátila jsem se ke své původní profesi a šla učit němčinu děti do duální třídy v MŠ Klíček v Novém Boru, kde žiji se svou rodinou. Rok jsem strávila v Německu ve Waltersdorfu v partnerské MŠ, kde jsem učila německé děti češtinu.

Do ZŠ Okna, kde učím německý jazyk, mě přivedlo hledání přátelské školy pro našeho prvňáčka, syna Šimona. Od letošního roku tu mám na starosti „domškoláky“ v první třídě. Kromě toho vyučuji němčinu ještě na ZŠ a SŠ Klíč v České Lípě.
Svůj volný čas trávím především s rodinou, podnikáme spolu výlety nejen po Česku, ale rádi zavítáme i k sousedům.

 • Mgr. Michaela Králová (učitelka tělesné výchovy a angličtiny)

zaměstnanci 069Se svým manželem a pěti dcerami bydlím od roku 1998 v Oknech. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu a Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze. Ve školství pracuji od dob studií na vysoké škole s několika mateřskými přestávkami. Jsem ráda, že mám možnost pracovat na “malé škole” a že si touto školou a školkou prošly a ještě procházejí i mé děti. Mezi mé záliby patří lyžování, cyklistika, výlety do přírody s rodinou, horolezectví, vodní sporty, hudba… Z práce mám radost, když jsou děti ve škole šťastné a spokojené a třeba i nadšené do sportování…

 

 

 

 • Bc. Lucie Křivánková (učitelka výtvarné výchovy a pracovních činností na 1. stupni)

Vystudovala jsem VOŠ pedagogickou a bakalářský obor Filologie – Cizí jazyky pro cestovní ruch. Vystřídala jsem poměrně dost zaměstnání, díky čemuž jsem si uvědomila, že toužím dělat to, co mě nejvíc baví, co mi přináší radost a co mě naplňuje – tvořit, inspirovat a v tvoření podporovat i ostatní. Vhodný prostor jsem k tomu našla ve škole v Oknech, kde od roku 2014 učím výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Od dětství se věnuji různým druhům umění – kreslím, maluji, vytvářím rukodělné výrobky, fotím, píšu, zpívám, hraju na hudební nástroje, které se mnou zrovna rezonují,… můj život dýchá uměním :-) Tančím, chodím po slackline a většinu svého volného času trávím v přírodě. Miluji práci s rostlinami – permakulturní zahradničení je pro mě hluboce uspokojující a smysluplnou činností i radostnou meditací, které se věnuji, kdykoli to jen jde. Jako dítě jsem žila ve městě, ale všechny své volné chvíle jsem trávila v lesích. Dodnes je příroda největší inspirací pro můj život i mou tvorbu a považuji ji za významnou formu (sebe-) poznání. 

 

ASISTENTI PEDAGOGA

 • Miroslava Boštíková (asistentka pedagoga v 1. ročníku)

Od září jsem nastoupila k prvňáčkům jako asistentka pedagoga k žáčkovi i k ruce učitelky Jany. Mé vzdělání je ekonomické, nicméně k dětem (a lidem obecně) mě to táhlo víc než k tabulkám, účtování a souvztažnému principu myšlení, které jsem si užila nejen během studia na VŠ.
Ve volném čase jsem se začala přes spolek Vespojení dobrovolnicky účastnit akcí s dětmi z dětských domovů, táborů a podílela se na chodu pražského dětského centra Srdíčko, kde jsme cvičili hravou jógu a čas bez rodičů nám pomáhal trávit můj/náš chlupatý psí kamarád.
Po přestěhování na Kokořínsko jsem začala působit v sociální oblasti se zdravotně i psychicky nemocnými, což mě naučilo a pořád učí respektu k hranicím svých i druhých, respektu k různorodosti a životu.

Jsem matka čtyřleté Veroniky. S rodičovskou dovolenou můj vztah k dětem nabyl znovu jiných rozměrů…
Moc se těším na tuto práci :-)

 • Sandra Traupová (asistentka pedagoga ve 3. ročníku a vychovatelka ve školní družině)

Pocházím ze Žizníkova u České Lípy. Ve škole působím jako asistentka a vychovatelka. Mám ráda přírodu, umění, zvířata a ze všeho nejvíce děti :-) .

 

 

 

 

 

 

 

 • Petra Májová (asistentka pedagoga ve 4. ročníku a vedoucí vychovatelka ve školní družině)

zaměstnanci 048Pracuji jako vychovatelka a asistentka pedagoga. Baví mě výtvarná a pracovní činnost a práce s dětmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Karel Vodička (asistent pedagoga ve 4. ročníku)

Pocházím z Mimoně, kam se stále rád vracím navzdory skutečnosti, že už nějaký ten pátek obývám okraj České Lípy. O okenské škole jsem se dozvěděl od kamarádky, která mi takříkajíc dohodila pozici asistenta, o níž se původně sama ucházela. Protože studuji na pedagogické fakultě a rád bych jednoho dne sám učil, připadalo mi to jako fajn způsob, jak nasbírat nějaké ty zkušenosti a zorientovat se ve školském prostředí. Během prvních setkání s komunitou okenských pedagogů mne navíc potěšil jejich lidský přístup a všeobecně přátelská atmosféra, jež školou prostupuje.

Mezi moje koníčky patří zejména fantastika v různých podobách –⁠ v literatuře, ve videohrách, filmové tvorbě, v hudbě či v grafickém umění. Rád se babrám v literární teorii, píšu a čtu. Nejsem žádný sportovec, s oblibou se však oddávám inspirativním procházkám po našich luzích a hájích. Donedávna jsem se věnoval rovněž historickému šermu.

 • Míla Hanyková (asistentka pedagoga ve 4. ročníku)

Jsem matka čtyř dětí a s rodinou bydlíme v malém městě uprostřed krásné kokořínské přírody, Dubé. Celý život se věnuji práci s lidmi v sociálních službách jako terapeut. Tato práce mě naplňuje a těší. Práce asistentky pedagoga je pozitivní výzvou a možností individuálního přístupu k dětem. Poznání jejich potřeb a možností jejich osobního rozvoje.

 

 

 

 

 

 • Barbora Šípková (asistentka pedagoga v 5. ročníku)

Pracuji jako asistentka v 5. ročníku. Práci s milými dětmi mám ráda a baví mě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kateřina Hellerová (asistentka pedagoga v 6. ročníku)

ZŠ a MŠ Okna jsem objevila při hledání školky pro dceru. Vše kolem školky a školy mne okouzlilo. Když přišla příležitost pracovat ve škole jako asistent pedagoga, ráda jsem přijala. 

Ve volném čase se ráda věnuji józe, bruslení, jízdě na paddleboardu, lyžování, čtení a hře na flétnu.

 

 

 

 

 • Lenka Neckářová (asistentka pedagoga v 7. ročníku)

Jmenuji se Lenka Neckářová, pocházím z Prahy a nyní žiji s rodinou v Blatcích. Studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor biologie a pedagogika. Ráda kreslím a zpívám, baví mě keramika, pečení dortů a řešení různých hlavolamů a hádanek.

 

 

 

 

 

 

 • Soňa Rutová (asistentka pedagoga v 8. ročníku)

Pracuji jako školní asistent  v ZŠ. Volný čas trávím s rodinou.

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 • Bc. Helena Vysušilová (hlavní učitelka v mateřské škole)

S mojí rodinou žijeme v místní obci Okna. Vystudovala jsem obor Učitelství pro MŠ na VŠ UJEP v Ústí nad Labem. Během dalšího sebevzdělávání a studia jsem měla možnost získat nové zkušenosti v místní MŠ a ZŠ. Studuji magisterský obor na Dolnoslezské fakultě – Speciální pedagogika a učitelství 1.st. ZŠ. Práce s dětmi mě naplňuje, je mi posláním. Krásnou zpětnou vazbou a motivací jsou mi úsměvy na dětských tvářích. :-) Hřeje mě u srdce, když vidím, že děti rády navštěvují MŠ, mají zájem o nové poznatky a dělají pokroky. Všichni jsme jedineční, proto je důležité naslouchat každému z nás i těm nejmenším. Svůj volný čas trávím především s rodinou, společnými výlety do přírody a s přáteli. Mezi mé záliby patří cyklistika, malba a kreativní činnosti, hudba a zpěv.

 • Michaela Kratochvílová (učitelka v mateřské škole)

Do Oken jsem se se svou rodinou nastěhovala před několika lety, děti zde navštěvují základní školu. Pracuji v naší mateřské škole jako učitelka. Práce s dětmi mě těší a velmi baví, užívám si čas strávený s dětmi. 

 

 

 

 

 

 • Denisa Šiftová (asistentka pedagoga v mateřské škole)

Je mi 19 let a bydlím v Doksech. Vystudovala jsem Střední školu pedagogickou, hotelnictví a služeb v Litoměřicích, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Nyní pracuji jako asistentka pedagogika v mateřské škole v Oknech.
Svůj volný čas ráda trávím s rodinou, přáteli a dětmi.

 

 

 

 

LESNÍ ŠKOLKA

 • Bohumila Myslivcová (hlavní učitelka v lesní školce)

P1050386Bydlím v obci Okna, kam jsem se přestěhovala se svou rodinou z paneláku v Praze do roubené chaloupky.  Ruch velkoměsta jsem ráda vyměnila za klid venkova a to, že mohu pracovat v lesní školce, je pro mne splněným snem. Mám ráda práci s dětmi, je to pro mne asi nejsmysluplnější poslání v dnešní době. Mám ráda přírodu, sport v jakékoli podobě, výtvarničení, zahrádku, výlety, …zkrátka mám ráda žít naplno :)!

 • Anna Cyrusová (učitelka v lesní školce)

Od malička mne lákala práce s dětmi, a proto jsem se rozhodla vystudovat předškolní a mimoškolní pedagogiku. Díky své praxi jsem narazila na tuto krásnou školu a školičku a splnila si svůj sen pracovat ve školce. Práce s dětmi mne baví a naplňuje. Ve svém volném čase se ráda věnuji zvířatům, rodině a ráda cestuji, zejména do teplých krajin.