Pedagogové

Personální obsazení ve školním roce 2022 / 2023

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 • Mgr. Iveta Myšková (ředitelka školy a třídní učitelka 4. ročníku)

Dětství jsem prožila v kraji pod Kunětickou horou. Po absolvování Střední pedagogické školy v Litomyšli jsem se provdala do Českého ráje. Na sklonku mateřské dovolené se mi naskytla příležitost nastoupit jako učitelka do základní školy v Brništi. Zde jsem působila pět let a nasbírala cenné zkušenosti od kolegyň i při studiu Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, obor 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika. Další vzdělání jsem získala při ročním studiu waldorfského semináře a při studiu školského managmentu. Dostala jsem možnost jít bydlet a pracovat do základní školy v Oknech. Práce s dětmi mi přináší radost, má pro mne smysl a je mým splněným snem. Ve volném čase ráda čtu, chodím po horách a lesem, poznávám nové kraje a lidi, a jsem ráda se svou rodinou.

 

 

 

 • Mgr. Veronika Žáková (zástupkyně ředitele, třídní učitelka 7. ročníku, učitelka angličtiny a výtvarné výchovy, koordinátorka projektů Erasmus+ a IT koordinátorka)

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor výtvarná výchova a angličtina, absolvovala jsem trimestr na University of Lancashire v Prestonu, Velká Británie a tři semestry grafiky na École Supérieure d´Art Visuel v Ženevě, Švýcarsko. Během práce na škole jsem si postupně doplňovala vzdělání, absolvovala jsem dvouleté studium Koordinátor ICT na Technické univerzitě v Liberci. Obě studované oblasti – angličtina a umění – jsou moje velké lásky a věnuji se jim i mimo školu.
K učení na škole v Oknech jsem se dostala vlastně náhodou. Začínala jsem jedním dnem v týdnu. Velice si cením místního klidného a tvůrčího prostředí.

 

 

 

 • Mgr. Tereza Laštovka, DiS. (třídní učitelka 1. ročníku) 

Studovala jsem pedagogiku na PF UK společně s kurzy psychologie na FF UK. Absolvovala jsem studium rozvoje předmatematické výchovy, Hejného metody matematiky a s velkým zájmem prevenci agresivity, rozvoj emoční inteligence a sociálních dovedností na univerzitě v Belgii. Zkušenosti jsem získala hlavně během 9 let působení na Evropské škole v Lucemburku. Jsem lektorkou jógy a terapie jógou pro děti. 

Škola v Oknech je škola snů. Sešli se tu nadšení pedagogové, kterým jde o smysluplnost tohoto poslání. Je mi ctí být součástí.

Ve volném čase nejraději nepřestávám žasnout.

 

 

 • Mgr. Jana Hanusová (třídní učitelka  2. ročníku a učitelka výtvarné výchovy)

Po studiu na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem jsem pár let pracovala na základní škole ve Frýdlantském výběžku, kde jsem vyučovala v 1. až 9. ročníku výtvarnou výchovu a informatiku. Pak jsem se na delší čas posadila k počítači, sázela tiskoviny a dělala korektury pro korporát. Ale táhlo mne to k zpátky k práci, která dává větší smysl.

Zásadní zlom nastal se stěhováním z Prahy na Kokořínsko. Před dvěma lety jsme objevili školu v Oknech a naše směřování dostalo jasnější obrysy. Syna jsme hned při první návštěvě zapsali do první třídy a mé úvahy o návratu do školství zpečetila paní ředitelka, jež mi později nabídla místo třídní učitelky v 1. třídě. A aby to nebylo dcerce líto, nastoupila zároveň do zdejší lesní školky.

Učitelství, zejména na 1. stupni, vnímám jako poslání, kde se může posílit či zrodit chuť objevovat a dál se vzdělávat. Věřím, že tuto chuť podpořím i prohloubím a společně s dětmi se budeme radovat z nových poznání a společných zážitků.

Kromě změn a výzev je mým koníčkem i výtvarné umění, design a tanec.

 

 • Lucie Ďuriančiková (třídní učitelka 3. ročníku)

Jsem studentkou na Technické univerzitě v Liberci. Absolvovala jsem letní školu Hejného metody pro 1. – 3. ročník. Také letní školy činnostního učení matematiky v 1. a 2. ročníku a činnostní učení českého jazyka v 1. ročníku, na kterých jsem načerpala spoustu informací i inspirace.

Vyrůstala jsem ve městě Bělá pod Bezdězem. Ráda fotím, chodím do přírody a trávím čas se svým malým bráškou. Školu Okna jsem objevila při svém studiu na střední škole. Začala jsem navštěvovat lesní mateřskou školu jako praktikantka. Poté jsem nastoupila do první třídy v roli asistentky pedagoga. Moje působení pokračovalo v tradiční mateřské škole na pozici učitelky. Přála bych si, aby děti učení bavilo a měly radost ze svých pokroků.

 

 

 • Mgr. Dita Klimešová (třídní učitelka 5. ročníku a učitelka hudebních výchovy)

Se svojí rodinou žiji na malé vesnici jménem Žďár. Odmalička jsem chodila po bytě s dlouhým ukazovátkem v ruce a hrála si tak na paní učitelku :). Touha učit mě neopustila a nakonec jsem vystudovala střední pedagogickou školu v Nové Pace a pedagogickou fakultu v Liberci, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Přijala jsem nabídku učit na „malé rodinné“ škole v Oknech a za tuto příležitost jsem vděčná. Svůj volný čas trávím především se svou rodinou.

 

 

 

 

 

 

 • Petr Procházka (třídní učitel 6. ročníku, učitel zeměpisu a matematiky na 2. stupni)

Jsem rodilý Pražák, ale s mojí rodinou jsme se rozhodli, že naše místo je jinde, mimo velké město. Tak došlo k přesunu na Kokořínsko. Při hledání školy a školky pro naše malé děti jsme natrefili na Okna a nebylo co řešit. A jelikož jsem se po čtyřiceti letech svého života rozhodl zkusit VŠ, dohodli jsem se s paní ředitelkou na mém angažmá. Stal se ze mě venkovský učitel matematiky a zeměpisu na 2. stupni.

Mojí předešlou školou byl, a stále je, hlavně život. Z tradičního školství mi toho moc nezůstalo, krom dobrých lidí co jsem za tu dobu potkal. Strávil jsem tři roky ve Francii, která mi mimo jazyka dala i odstup a nadhled, který bych doma těžko hledal. Další velkou školou teď procházím při soužití s partnerkou a výchově našich dětí. Mým celoživotním cílem je nespadnout do rutiny a všednosti… prostě punk forever.

 

 • Mgr. Milan Bárta (třídní učitel 8. ročníku, učitel prvouky, přírodopisu, fyziky a chemie, metodik prevence)

Pocházím ze Staré Boleslavi. Učitelem jsem chtěl být od dvanácti let. Už v šestnácti jsem vedl kroužek mladých myslivců a ochránců přírody. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor biologie a chemie. Pracoval jsem v domě dětí, tři roky učil na sídlištní základní škole a dvacet dva let na gymnáziu.

Když nazrál čas, přemýšlel jsem, jestli si nedat pauzu a nezkusit se živit psaním, ale pak jsem navštívil základní školu v Oknech. Nadchla mě budova i atmosféra mezi lidmi. Rozhodl jsem se prakticky okamžitě. Mým největším koníčkem je psaní – přispívám do časopisů tipy na výlety, rozhovory nebo reportážemi, napsal jsem několik knížek pro děti i dospělé. Věnuji se cestování, pokusům a pátrání po předcích.

 

 • Mgr. Pavlína Lomičová (třídní učitelka 9. ročníku, učitelka výchovy ke zdraví a výchovy k občanství, koordinátorka environmentální výchovy)

Po ukončení studia na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem jsem nejdříve pracovala v ZŠ a MŠ Klíč v České Lípě. Už tehdy jsem si uvědomovala, že mě nejvíce těší oblast environmentální výchovy a výuka českého jazyka.
V roce 2005 jsem nastoupila na Střední odbornou školu v České Lípě, kde jsem zpočátku učila především studenty oboru Ekologie a životní prostředí. Jak čas ubíhal, zájem o tento obor upadal. Po deseti letech působení na této škole jsem zatoužila po změně. Už jsem nechtěla bojovat s nezájmem svých žáků. Potřebovala jsem najít cestu k dětským úsměvům a radosti ze života. Chtěla jsem městský hluk a prach nahradit svěží vůní přírody. Můj sen byl splněn. Našla jsem Základní a Mateřskou školu v Oknech. Po čtyřech letech strávených s předškolními dětmi v lesní třídě MŠ Okna jsem se vrátila ke svému původnímu povolání učitelky 2. stupně ZŠ. V letošním školním roce považuji za nejdůležitější pomoci našim deváťákům hledat cestu ke vhodné profesi a dobře je připravit na přijímací zkoušky z českého jazyka. Také doufám, že se mi letos podaří zapojit děti do programu Ekoškola. Kromě práce, již považuji za svůj koníček, trávím svůj čas především s rodinou, kde mi přináší nové podněty a životní inspiraci hlavně tříletý vnuk Jonathan.

 

 • Bc. Jan Frundl (učitel dějepisu, zeměpisu, informatiky a pracovních činností)

Jsem stavební historik, který se v posledních dvanácti letech věnoval ochraně kulturního dědictví a budování rodinné farmy. Po nezralé úvaze jsem se rozhodl vyměnit péči o dílo předků za možnost inspirovat další generaci ve škole, kterou navštěvují naše děti. Rád čtu, pěstuji rostliny, chovám hospodářská zvířata a mám obecně rád rukodělné práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Blanka Marčalová (učitelka německého jazyka)

Na střední škole Praxis v České Lípě, kde jsem studovala obor vychovatelství, jsem se zamilovala do německého jazyka, který se stal nejen mým koníčkem, ale i pracovním nástrojem. Postupně jsem složila různé zkoušky jako certifikát ZDAF a základní a všeobecnou státní zkoušku z němčiny. Vyučovala jsem ji v různých firmách a institucích, několik let také na Akademii J. A. Komenského. Mezitím jsem si odběhla odučit nějaký ten rok i ve škole. Pustila jsem se do dálkového studia na FERNUNI Hagen, kde jsem absolvovala čtyři semestry a řekla jsem si, že tudy moje cesta nevede. Vrátila jsem se ke své původní profesi a šla učit němčinu děti do duální třídy v MŠ Klíček v Novém Boru, kde žiji se svou rodinou. Rok jsem strávila v Německu ve Waltersdorfu v partnerské MŠ, kde jsem učila německé děti češtinu.

Do ZŠ Okna, kde učím německý jazyk, mě přivedlo hledání přátelské školy pro našeho syna Šimona. Od letošního roku tu mám na starosti „domškoláky“. 
Svůj volný čas trávím především s rodinou, podnikáme spolu výlety nejen po Česku, ale rádi zavítáme i k sousedům.

 

 • Mgr. Michaela Králová (učitelka tělesné výchovy a angličtiny)

Se svým manželem a pěti dcerami bydlím od roku 1998 v Oknech. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu a Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze. Ve školství pracuji od dob studií na vysoké škole s několika mateřskými přestávkami. Jsem ráda, že mám možnost pracovat na “malé škole” a že si touto školou a školkou prošly a ještě procházejí i mé děti. Mezi mé záliby patří lyžování, cyklistika, výlety do přírody s rodinou, horolezectví, vodní sporty, hudba… Z práce mám radost, když jsou děti ve škole šťastné a spokojené a třeba i nadšené do sportování…

 

 

 

 

 

 • Karel Vodička (učitel literární a slohové výchovy, vlastivědy, informatiky a pracovních činností na 1. stupni)

Pocházím z Mimoně, do níž se nadále tuze rád vracím navzdory skutečnosti, že už nějaký ten pátek obývám okraj České Lípy. O okenské škole jsem se dozvěděl od kamarádky, která mi takříkajíc dohodila pozici asistenta pedagoga, o níž se zde nejprve sama ucházela. Coby studentovi pedagogické fakulty mi to připadalo jako dobrý způsob, jak nasbírat nějaké ty zkušenosti a zorientovat se ve spletitostech školského prostředí, pročež jsem krátce na to kontaktoval vedení školy a v září roku 2020 nastoupil. Již během prvních setkání s komunitou okenských pedagogů mne nadchla jejich vřelost, lidský přístup a všeobecně přátelská atmosféra, jež prostorami této školy prostupuje. Na zmíněné pozici asistenta pedagoga jsem zde strávil nadcházející dva školní roky – do toho nynějšího už se chystám vstoupit coby učitel literární a slohové výchovy, vlastivědy, informatiky a pracovních činností na nižším stupni.
Souběžně s touto činností se pokouším vystudovat dvouobor Český jazyk se zaměřením na vzdělávání / Pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci studia souzním zejména s předměty zaměřenými na literaturu či literární vědu, ježto jsou mi tyto disciplíny vášní v podstatě celoživotní; rád čtu, píšu nebo o těchto činnostech přemýšlím. S chutí samozřejmě konzumuji a rozebírám i jiné formy umění, zejména tu hudební, filmovou nebo videoherní. Pro sport jsem se žel nikdy příliš nadchnout nedokázal – dostatek pravidelného pohybu si obvykle zajišťuji prostřednictvím hloubavých toulek po luzích, hájích a mokřadech v okolí svého bydliště. V průběhu dospívání jsem se stíhal věnovat rovněž scénickému šermu a amatérskému vývojářství.
 
 
 • Lenka Neckářová (učitelka angličtiny, informatiky a pracovních činností)

Jmenuji se Lenka Neckářová, pocházím z Prahy a nyní žiji s rodinou v Blatcích. Studuji na pedagogické fakultě univerzity Karlovy obor matematika a výchova ke zdraví. Ráda kreslím a zpívám, baví mě keramika, pečení dortů a řešení různých hlavolamů a hádanek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTI PEDAGOGA

 • Bc. Miroslava Boštíková (asistentka pedagoga v 7. ročníku a v tradiční mateřské škole „Okénko“)

Mé vzdělání je ekonomické, nicméně k dětem (a lidem obecně) mě to táhlo víc než k tabulkám, účtování a souvztažnému principu myšlení, které jsem si užila jak pracovně, tak během studia na VŠ.

Postupem času jsem přesedávala na sociálnější typ práce. Srdcovou záležitostí se mi stala práce ve školce a dětském centru Srdíčka v Praze.
Po přestěhování na Českolipsko jsem pracovala se zdravotně i psychicky nemocnými, což mě naučilo a pořád učí respektu k hranicím svých i druhých, respektu k různorodosti a životu.

V minulém školním roce jsem asistovala okenským prvňáčkům a od dubna 2022 pracuji také ve zdejší tradiční školce.

 

 

 • Sandra Traupová (asistentka pedagoga ve 4. ročníku a vychovatelka ve školní družině)

Pocházím ze Žizníkova u České Lípy. Ve škole působím jako asistentka a vychovatelka. Mám ráda přírodu, umění, zvířata a ze všeho nejvíce děti :-) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Petra Májová (asistentka pedagoga v 5. ročníku a vedoucí vychovatelka ve školní družině)

Pracuji jako vychovatelka a asistentka pedagoga. Baví mě výtvarná a pracovní činnost a práce s dětmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kateřina Hellerová (asistentka pedagoga v 5. ročníku)

ZŠ a MŠ Okna jsem objevila při hledání školky pro dceru. Vše kolem školky a školy mne okouzlilo. Když přišla příležitost pracovat ve škole jako asistent pedagoga, ráda jsem přijala. 

Ve volném čase se ráda věnuji józe, bruslení, jízdě na paddleboardu, lyžování, čtení a hře na flétnu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Soňa Rutová (asistentka pedagoga ve 2. ročníku)

Baví mě pracovat s dětmi a pozorovat jejich životní cesty. V letošním školním roce vyměním druhý stupeň za první a budu se věnovat práci asistentky pedagoga ve 2.tride. Svůj volný čas ráda trávím s rodinou hlavně v přírodě. Miluji zvířata, proto jsem vegankou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Věra Horčík (asistentka pedagoga v 1. ročníku)

Studovala jsem gymnázium a hotelovou školu v Rumburku a České Lípě. Nejvíce zkušeností jsem si přivezla po 10 letech z Anglie, kde jsem věnovala čas především svému největšímu koníčku – gastronomii, zdravému a hravému stravování, kreativnímu vaření apod. Absolvovala jsem také školení Jídlovědy s PharmDr. Margit Slimákovou – zdravý přístup ke kvalitní výživě. S narozením dětí vzrostla má potřeba se vzdělávat v oblasti rozvoje osobností a zároveň jsem přirozeně navázala spolupráci se školou a školkou. Absolvovala jsem a kurz asistent pedagoga a dále vzdělávací program Škola Hejného metody na 1.stupni Z.Š.
Práce asistenta v naší škole je pro mě příležitostí získat zkušenosti v klidném, rodinném, podnětném prostředí, kde jsou vždy děti na prvním místě. Ve volném čase ráda peču i pečuji.

 

 • Barbora Eliášová (asistentka pedagoga v 5. ročníku)

Pocházím z Ostravy, do Oken jsem se přistěhovala v roce 2014. Pracovala jsem zde jako školnice v lesní školce, kde jsem si uvědomila, že mě to táhne k dětem, a proto jsem ráda přijala místo asistenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Petra Dlouhá (asistentka pedagoga v 8. ročníku)

Jmenuji se Petra Dlouhá, vystudovala jsem v Litoměřicích Střední pedagogickou školu, konkrétně Pedagogické lyceum. V Oknech bydlím celý život, navštěvovala jsem zde mateřskou i základní školu. Po vystudování střední školy jsem neváhala přijmout nabídku asistence v 8. ročníku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Miluše Hanyková (asistentka pedagoga ve 4. ročníku)

Jsem matka čtyř dětí a s rodinou bydlíme v malém městě uprostřed krásné kokořínské přírody, Dubé. Celý život se věnuji práci s lidmi v sociálních službách jako terapeut. Tato práce mě naplňuje a těší. Práce asistentky pedagoga je pozitivní výzvou a možností individuálního přístupu k dětem. Poznání jejich potřeb a možností jejich osobního rozvoje.

 

 

 

 

 

 

 

 • Pavlína Líbalová (asistentka pedagoga ve 3. ročníku)

Od svých šesti let bydlím se svou rodinou v Oknech. Vystudovala jsem SOU, obor kuchař-číšník. Poté jsem pracovala tři roky jako kuchařka v bistru. Dále jsem prodávala v potravinách a v elektru. Mám dvě děti. Největším zájmem jsou právě moje děti, se kterými trávím většinu volného času. Velmi mě také baví ruční práce a modeláž nehtů. V hezkém počasí ráda se svými dětmi jezdím na kole nebo na kolečkových bruslích. 

 

 

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 • Mgr. Helena Vysušilová (hlavní učitelka v mateřské škole)

S mojí rodinou žijeme v místní obci Okna. Vystudovala jsem obor Učitelství pro MŠ na VŠ UJEP v Ústí nad Labem. Během dalšího sebevzdělávání a studia jsem měla možnost získat nové zkušenosti v místní MŠ a ZŠ. Dokončila jsem studium magisterského oboru na Dolnoslezské fakultě – Speciální pedagogika a učitelství 1.st. ZŠ. Práce s dětmi mě naplňuje, je mi posláním. Krásnou zpětnou vazbou a motivací jsou mi úsměvy na dětských tvářích. :-) Hřeje mě u srdce, když vidím, že děti rády navštěvují MŠ, mají zájem o nové poznatky a dělají pokroky. Všichni jsme jedineční, proto je důležité naslouchat každému z nás i těm nejmenším. Svůj volný čas trávím především s rodinou, společnými výlety do přírody a s přáteli. Mezi mé záliby patří cyklistika, malba a kreativní činnosti, hudba a zpěv.

 

 • Michaela Kratochvílová (učitelka v mateřské škole)

Do Oken jsem se se svou rodinou nastěhovala před několika lety, děti zde navštěvují základní školu. Pracuji v naší mateřské škole jako učitelka. Práce s dětmi mě těší a velmi baví, užívám si čas strávený s dětmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA

 • Bohumila Myslivcová (hlavní učitelka v lesní školce)

Bydlím v obci Okna, kam jsem se přestěhovala se svou rodinou z paneláku v Praze do roubené chaloupky.  Ruch velkoměsta jsem ráda vyměnila za klid venkova a to, že mohu pracovat v lesní školce, je pro mne splněným snem. Mám ráda práci s dětmi, je to pro mne asi nejsmysluplnější poslání v dnešní době. Mám ráda přírodu, sport v jakékoli podobě, výtvarničení, zahrádku, výlety. Zkrátka mám ráda žít naplno :)!

 

 

 

 

 

 

 

 • Anna Cyrusová (učitelka v lesní školce)

Od malička mne lákala práce s dětmi, a proto jsem se rozhodla vystudovat předškolní a mimoškolní pedagogiku. Díky své praxi jsem narazila na tuto krásnou školu a školičku a splnila si svůj sen pracovat ve školce. Práce s dětmi mne baví a naplňuje. Ve svém volném čase se ráda věnuji zvířatům, rodině a ráda cestuji, zejména do teplých krajin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Barbora Šípková (asistentka v lesní školce)

Pracuji jako asistentka v lesní školce. Práci s milými dětmi mám ráda a baví mě.