Ornitolog

Opět k nám dorazil ornitolog, pan Lumpe. Tentokrát se do jeho sítí chytily téměř výhradně sýkorky. Každou z nich okroužkoval a řádně popsal. A my jsme se o ptáčcích dozvěděli zas mnoho nového.