Neukirch 14.9.2022

Druhé setkání s německými školkami probíhalo 14.9. v Německu ve městě Neukirch v místním ZOO. Opět děti byly rozděleny do skupinek dle obrázků. Zde byl připraven program pro děti o Hospodářských zvířatech (čím jsou nám zvířátka užitečná, co nám dávají, životní cyklus drůbeže, druhy vajíček, zvuky zvířat aj.) Děti navštívily místní bludiště a dětské hřiště. Také jsme si prohlédli ostatní zvířátka – medvědy, papoušky, opice aj. U obou setkání byli přítomní i překladatelé a tato spolupráce i autobusová doprava byla hrazena z německých fondů.