Návštěva Nemocnice v ČL

nemocnice ČL

V rámci zdraví a prevence, co se děje, když “ Kamarád stůně“, se podíváme a zažijeme exkurzi naplněnou  pohádkou a praktickou ukázkou a to dne 22.11.2017 v Nemocnici V České Lípě. Kam se dopravíme a zároveň se vrátíme, jak osobním vláčkem z Oken, tak využijeme i městskou hromadnou dopravu v Č.L., a to i v případě nepříznivého počasí. V nemocnici od paní Doktorky Alenky a zároveň místní pedagožky se dozvíme, jak pečovat o své tělo, co se v našem těle ukrývá (praktická ukázka pomocí figuríny), jak se chovat, aby jsme neměli těžký úraz aj., dále nás také provede po oddělení v části Dětské nemocnice, kde si prohlédneme dané prostory a popřípadě některá zařízení. Věříme, že se výlet vydaří a děti si tento netypický den užijí s novými zážitky a poznatky.