Návštěva Ekocentra Brniště

P1690142V úterý 7. listopadu vyjedou dětí z obou školek na návštěvu ekocentra v Brništi. Odjezd je naplánován na 8. 30 hodin od školy a návrat zpět asi na 14 hodinu. Děti budou mít s sebou oběd formou balíčku. Doprava i výukový program je hrazen z dotace MAS Podralsko.