NAŠE ŠKOLA – ZAHRADNÍ SLAVNOST

V letošním roce vzpomeneme 130 let od fungování okenské školy v objektu fary.

Zveme všechny bývalé zaměstnance školy, žáky a širokou veřejnost na

Zahradní slavnost

konanou v pátek 18. 6. od 16 hodin

Zahájení slavnosti starostou obce panem S. Havlínem a paní Z. Havlovou, ředitelkou školy v letech 1954 -1982

Vystoupení dětí z mateřské školy a šerpování předškoláků, vystoupení dětí ze základní školy a loučení s žáky 5. ročníku

Divadelní představení „Honzování“, divadelní společnost Matýsek

Prohlídka školy a školní zahrady, výstava o historii školy, vernisáž a prodej dětských výtvarných prací