Naše škola – naše obec

Naše škola uspořádala výtvarnou soutěž, jejímž cílem bylo vybrat obrázky do společného kalendáře malotřídních škol z regionu, který bude vydán na rok 2017. Téma soutěže bylo Naše škola – naše obec. Zúčastnily se jí školy z Oken, Starých Splavů, Volfartic, Nového Boru – Arnultovic, Okrouhlé, Práchně, Polevska, Zahrádek,  Prysku, Horní Libchavy, Sloupu v Čechách a Brniště. V kině Máj v Doksech byla uspořádána výstava soutěžních prací. Při vernisáži  porota složená z paní Pleskačové, paní Tlusté a pana Rébla vybrala dvanáct prací, které budou reprezentovat jednotlivé školy v kalendáři.