Muzikoterapie

Děti si vyzkoušely hru na různé hudební nástroje a nechaly na sebe hudbu působit.