Literární soutěž Všude dobře

Žáci pátého ročníku se zúčastnili literární soutěže Všude dobře doma nejlíp, pořádané Mikroregionem Podralsko spolu s Městskou knihovnou, ZŠ a ZUŠ v Jablonném v Podještědí. Čestné uznání za svůj příspěvek získala Anna Vítková. Žáci byli pozváni na slavnostní vyhlášení, jehož součástí byla i literární dílna s patronkou soutěže, spisovatelkou Evou Koudelkovou.