Lesopark MŠ

Během října děti navštívily Lesopark v Doksech, kde hledaly a seznamovaly se z různými lesními skřítky, dozvěděly se, proč a jak žijí v lese a co je jejich činností. Děti si vyzkoušely orientaci v prostoru pomocí mapy.Při nalezení skřítka, pak dostaly obrázek daného skřítka, kterého si pak mohly doma i vybarvit. U „Mašličkového muže“ si mohly zavázat mašli pro splnění přání. Pak čekala děti hra na hřišti a občerstvení.