Lesní festiválek 2014

Lesní festiválek se konal 20. 9. 2014 u příležitosti otevření lesní třídy mateřské školy. Na školní zahradě bylo připraveno občerstvení (domácí výroba), dílničky (dřevořezba, výrobky z přírodnin, malování sádrových odlitků, tvoření zápichů z papíru, plstění a tkaní), sportovní vyžití (lukostřelba, dráha obratnosti), živá zvířata (psi, ovce, koně a koza), živá hudba (p. Dědek na didgeridoo, hudba z Chlumu, Kvak a Žbluňk) a dvě divadelní představení (divadlo Matýsek z Nového Boru a divadlo Kampa z Prahy). Festiválek zpestřilo i počasí – slunce během odpoledne vystřídala bouřka. Výtěžek festiválku je určen pro potřeby lesní třídy.