Jedeme na hory

P1010096V týdnu od 3. do 8. března se koná Lyžařský výcvik na Brádlerových boudách v Krkonoších.
Odjezd na hory je v pondělí 3. března v 8 hodin od školy. Návrat v sobotu v odpoledních hodinách.
Pobyt začínáme obědem.
K autobusu je nutné přinést podepsané prohlášení o bezinfekčnosti.
Děti musí odevzdat zdravotní způsobilost potvrzenou od dětského lékaře a kopii průkazky zdravotní pojišťovny.
Lyže by měly být seřízené. Helma nutná.

Po dobu trvání lyžařského kurzu bude škola, družina i jídelna v provozu.
Děti, které na kurz nejedou, budou mít vyučování.