Jedeme do kina

Ve středu 24. června jedeme do kina Máj v Doksech. Odjíždět budeme vlakem v 7.58 hodin z Oken. Promítání snímku Cesta za živou vodou bude zahájeno v devět hodin. Zpět na obědy se budeme vracet pěšmo nebo vlakem. Roušky či šátky s sebou. Vstupné a dopravu hradí škola.