Jarní setkání s rodiči


Dovolte mi, abych Vás pozvala na společné jarní setkání ve středu 22. 3. od 15 hodin. V případě pěkného počasí se uskuteční pod pergolou u maringotek, jinak místo upřesníme.
Program:
1. Naše pozvání přijala paní Věra Horčík, která se profesionálně zabývá zdravou a chutnou výživou. Připravila velmi zajímavé a nápadité občerstvení již na dvě školní akce (poradu pedagogických pracovníků a vernisáž výstavy „Co vyprávěl strom“ v kině Máj Doksy). S jejím uměním se můžete seznámit i na této schůzce , kde Vás také budeme informovat o naší připravované spolupráci.

2. Informace o financích lesní školky
3. Plánované akce na jarní a letní období
4. Provozní záležitosti
5. Diskuse, náměty a jiné

Pokud se nebudete moci schůzky zúčastnit, poskytneme Vám písemný zápis o jejím průběhu.