Jarní paprsky slunce v MŠ

Duben byl ve znamení jarních paprsků, ekologie a svátků, bezpečnosti a cyklistiky. Děti si užívaly hrátek v lesíku, stavěly hmyzí domečky a zkoumaly lupou život broučků.Byly poslední lekce bruslení a tělocvičny, kterou navštěvovaly děti zdatné od 4 let. Dělaly velké pokroky v nácvikových hodinách, rozvíjely koordinaci těla, hrubou i jemnou motoriku(úchopy, chytání, házení míči, běh, skoky a přeskoky, míčové hry aj.). Společně s LŠ jsme se byli podívat v Benátkách nad Jizerou v Muzeu hraček a v Městském muzeu. Kde byly vystaveny různé hračky, pohybové, zvukové i vláčkodráha. V druhém oddělení byly pro děti připraveny interaktivní pomůcky, které si mohly děti vyzkoušet osahat, složit a prozkoumat. Mohly si něco postavit ze stavebnice Merkur. Povídaly jsme si o tom, kdo nás chrání, jaké máme záchranné složky, kdo nám pomáhá a navštívili nás Dobrovolní hasiči z Doks, kteří nám předvedli ukázku vybavení auta, pomůcky, ochranné oděvy, záchranu zraněného i jízdu hasičským vozem. Také jsme využili počasí na první letošní společnou projížďku na kolech a na odražedlech. Děti si připomněly pravidla a značky silničního provozu a i bezpečnost při jízdě, předjíždění apod.

Již nyní se těšíme na nové zážitky, prožitky a akce.